CÉG ADÓZÁSA, CÉGALAPÍTÁS, VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA - cegvezetoknek.hu/cegalapitas.html

CÉG ADÓZÁSA, CÉGALAPÍTÁS, VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA

CÉGALAPÍTÁS UTÁN - KÉRDÉSEK, VÁLASZOK KEZDŐ CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÓKNAK

2019. május 09. - Kis István üzleti tanácsadó www.cegvezetoknek.hu

Mi az a pénzforgalmi számla?

Az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott [a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 20. pontja].

Az anyag letöltése: https://cegvezetoknek.hu/cegalapitas.html

MAGÁNSZEMÉLY TULAJDONÁBAN LÉVŐ JÁRMŰVEK ELSZÁMOLÁSA A CÉGBEN

A magánszemély a saját tulajdonában lévő személygépkocsi hivatalos (üzleti) célú használatáért alapvetően kétféle formában kaphat költségtérítést.

Az anyag letöltése: https://cegvezetoknek.hu/index.html

CÉG ADÓZÁSA - ELEKTRONIKUS BEVALLÁS JAVÍTÁSNAK FOLYAMATA, ADÓZÓI JAVÍTÁS, ÖNELLENŐRZÉS

Elektronikus bevallás javításnak folyamata, adózói javítás, önellenőrzés - teljes anyag letölthető innen: https://cegvezetoknek.hu/index.html

CÉG ADÓZÁSA 2019 - REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS

A rehabilitációs hozzájárulásra kötelezett munkaadók körének meghatározásához az Flt. munkaadó, munkavállaló és munkaviszony fogalmainak együttes alkalmazására van szükség, hiszen ezek a fogalmak egymásra épülnek, csak együtt értelmezhetők.
A fizetési kötelezettség megállapításakor nem lehet kizárólag a KSH útmutatóban megfogalmazott létszámszámítás szabályait alkalmazni.

Az Mmtv. 23. §-a szerint a munkaadó köteles rehabilitációs hozzájárulást fizetni.
A teljes anyag letöltése: https://cegvezetoknek.hu

EGYÉNI CÉG

Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

A teljes anyag letölthető innen: https://cegvezetoknek.hu/letoltes.html

VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA – EGYÉNI VÁLLALKOZÁS

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ LEHET:
-
a magyar állampolgár;

- az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy;
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előző pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja;
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

CÉGALAPÍTÁS, VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA

CÉGALAPÍTÁSON, VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSÁN GONDOLKODIK?

Áfa? Áfa mentes?
Kata? Kiva? Társasági adó?
Bt.? Kft.? Egyéni vállalkozás?
Minél kevesebb adót fizetni?

Ön szerint ezek a legfontosabb kérdések?


NEM, HA SIKERES CÉGET AKAR INDÍTANI!
NE VESZÍTSEN SZÁZEZREKET, MILLIÓKAT!

Ön is bizonyára nagyon szívesen fizetne akár 10 milliárd forint adót is, mert akkor száz milliárd felett volna a nyeresége!

Honnan jön a bevétel?
Milyen költségei lesznek?
Forgási sebesség?
Állandó, változó költségek?
Marketing?
Milyen befektetés kell?
Kft. alapítás három millió forint nélkül?
Stb.

Ezek fontosabbak mint a fentiek. Itt viszont a könyvelő és az ügyvéd már nem tud segíteni.

EZÉRT …
... CÉGALAPÍTÁS, VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ELŐTT BESZÉLJÜNK!

https://cegvezetoknek.hu/cegalapitas.html

CÉGALAPÍTÁS KÖLTSÉGE

Az egyéni cég, a korlátolt felelősségű társaság, a betéti társaság, valamint a közkereseti társaság alapítása illeték- és költségmentes, függetlenül attól, hogy a cégalapítás hagyományos, vagy egyszerűsített eljárásban történik-e.

Ez a változásbejelentésre nem vonatkozik.